Wie zijn fondsadministratie toevertrouwt aan WIN Admin, kiest voor totale ontzorging.

WIN Admin NV is de expert in de administratie van Gespecialiseerde Vastgoedbeleggingsfondsen (GVBF’s) en andere niet-openbare Alternatieve Instellingen voor Collectieve Beleggingen (AICB’s) zoals Privaks. Ontdek wat WIN Admin voor u kan betekenen.

Administratief beheer

WIN Admin kan alle administratieve taken van niet-openbare AICB’s zoals GVBF’s en Privaks verzorgen.

1

Juridische dienstverlening

 • het contractenbeheer
 • het bijhouden van het permanent dossier
 • het opmaken en indienen van de fiscale aangiften
 • het opstellen en indienen van de financiële rapportering aan de regulator (de FSMA en in casu de NBB)
 • het organiseren en documenteren van de Raden van Bestuur
 • het organiseren en documenteren van de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering
 • het verwerken en betalen van de facturen gericht aan de AICB
 • domiciliërings- en secretariaatsdiensten
 • het ter beschikking stellen van een beschermde digitale ruimte op een server met back-up
 • contacten met de commissaris-revisor
2

Het boekhoudkundig beheer

 • het opstellen van de jaarrekening
 • het voeren van de IFRS-boekhouding volgens het wettelijk schema voorzien in het KB GVBF
 • het voeren van de boekhouding voor Privaks
 • het berekenen van de jaarlijkse netto inventariswaarde
3

Het verstrekken van informatie aan de deelnemers in de AICB

4

De waardering van de portefeuille en de bepaling van de waarde van de rechten van deelneming van de AICB

5

Het toezicht op de naleving van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor AICB’s

6

Het bijhouden van het register van de houders van rechten van deelnemingen op naam

7

Het berekenen van de bestemming van de inkomsten voor de verschillende categorieën van rechten van deelneming in de AICB

8

De uitgifte en de inkoop van rechten van deelneming in de AICB

9

De afwikkeling van de contracten, met inbegrip van de verzending van de rechten van deelneming van de AICB

10

De registratie van de verrichtingen en de bewaring van de desbetreffende stukken.

Het opzetten van
GVBF's voor derden

Het administratieve beheer van een GVBF is complex. WIN Admin kent het klappen van de zweep en heeft reeds meerdere GVBF's opgezet. WIN Admin waarborgt het succesvol opzetten van uw eigen GVBF. WIN Admin kan u ook bijstaan in het beheren van uw eigen GVBF door het aanleveren van diepgaande investeringsanalyses.

Afhankelijk van de omvang van de vastgoedportefeuille, kiest u voor een zelfbeheerde GVBF of een GVBF die beroep doet op een vergunde beheervennootschap ("Management Company" of "Manco").

1. Zelfbeheerde GVBF

Zolang de omvang van de vastgoedportefeuille kleiner is dan 100 miljoen euro (wanneer schuldfinanciering wordt gebruikt) of wanneer u de enige aandeelhouder bent van het fonds, kan u opteren voor een zelfbeheerde GVBF. Een zelfbeheerde GVBF wordt beheerd door zijn eigen raad van bestuur. Er is geen vergunning nodig vanwege de FSMA. U heeft de volledige controle over het beheer.

De zelfbeheerde GVBF is ook de optimale oplossing voor vastgoedpromotoren, notarissen en andere ondernemers die zelf vastgoed in portefeuille willen houden en desgewenst externe investeerders willen aantrekken.

2. GVBF die beroep doet op een vergunde manco

Wanneer de omvang van de vastgoedportefeuille uitstijgt boven de 100 miljoen euro, heeft de beheerder een vergunning nodig. Een zelfbeheerde GVBF kan zelf een vergunning aanvragen maar de operationele implicaties zijn zwaar. Daarom stelt de GVBF doorgaans een Manco aan als beheerder.


WIN Admin kan u in contact brengen met vergunde Manco’s waarmee ze samenwerkt.


De aanstelling van een Manco houdt niet in dat u alle betrokkenheid in het beheer van de GVBF verliest. U kan immers zetelen in het investeringscomité van de GVBF en de investeringscriteria vastleggen in het Informatiedocument van de GVBF.

Contacteer ons

Wilt u weten wat WIN Admin voor u kan betekenen?
Neem contact op, we adviseren u graag.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van onze statistieken, om voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Accepteren
arrow up icon